Lidenlundløb

Lidenlundløb

Lørdag d. 9. maj.

Klokken 8.30, da vi kørte hjemmefra, var vejret koldt, gråt og det småregnende, så vi var spændt på, om alle tilmeldte ville møde op. Der var tilmeldt 25 biler, én meldte fra p.g.a. sygdom, og én meldte fra p.g.a det dårlige vejr, da han skulle køre fra Århus. Og så var der bonus, en havde hørt om løbet og mødte bare op, det var jo dejligt. Da vi kom til torvet i Lemvig, var der allerede kommet 3 biler, en Rolls Royce og to Ford A. Senere fik vi at vide, at de havde været der fra kl. 8.00, om det var fordi de ville have den bedste plads, om bilerne havde kørt hurtigere end forventet, eller det var en fejl, vides ikke. Dagen startede med en kop kaffe og et rundstykke på Cafe Tante. Det blev trods vejret en dejlig dag på torvet, publikum var der, pressen var der, og der var godt humør. Der blev udelt ca. 150 stemmesedler, hvor der kunne stemmes om årets bil i Lidenlund. Publikumspræmien gik til Anne Mette T. Jensen, Holstebro. 1. præmien gik til Jens Stamp Jensens Rolls Royce 1928, 2. præmien gik til Bjarne Simonsens MGTC 2540, og 3. præmien gik til Ryan Haras’s Ford Mustang 1963. Køreturen blev p.g.a. vejret ændret til Remmerstrand Havn, hvor der er et læskur, ”Remmerstrand Sømandshjem”. Her blev den medbragte mad og kaffe fortæret.

På klubbens vegne vil jeg gerne takke vore sponsorer: Engens Ure – Guld –  Sølv for pokalen, Lemvig Handelsstandsforening for vinpræmierne og godt samarbejde, samt Cafe Tante for kaffe og rundstykker.

Knud Larsen.