Dækspark på Lemvig Havn d. 13. juli

Dækspark på Lemvig Havn d. 13. juli

Torsdag d. 13. juli. Dækspark på havnen. En af de gode aftener, hvor vejret var med os. Stille og roligt vejr, der passede bilerne og publikum.

Som det kan ses på et af billederne, har vi besøg af en af de meget sjældne Morris 1000 lastbiler. Denne har endog tiplad. Ford A gør sig godt på havnen, sammen med de andre nyere veteraner.

Knud Larsen.