Besøg i Æ Motorrum

Besøg i Æ Motorrum

22. juni 2022 Besøg i Æ Motorrum.

Endnu et godt arrangement af Lidenlund Veteranbilklub. Vi mødtes kl. 18.30, – 14 biler på LemvigHavn. – to biler stødte til ved Harboøre -, og i samlet flok kørte vi via Klinkby til Æ Motorrum, der er indrettet i en af de gamle røde træbarakker fra – ”1930-45 af det

daværende vandbygningsvæsen som værksteder og remise til togene. Her støbte man elementer til kystsikring og fragtede dem via jernbanenet mellem husene ad en smal skinnevej på diget ud til høfderne og ned på havnen. I Agger og Ferring findes lignende barakbyer” –.

Det hele begyndte for ca.7 år siden, da en gammel kutter sank ved Lemvig under en storm. Skibet stod ikke til at redde, men en lille gruppe gik sammen om at redde skibets Hundested-motor, og derfra udviklede det sig, så der nu er en flok mænd med hang til gammel mekanik, der mødes en gang om ugen og arbejder med de gamle motorer, og her spiller lyd en stor rolle. Mændene elsker nemlig at høre en gammel motor i aktion.

– Der er usikkerhed omkring fremtiden for det lille museum, der dels ikke har plads til flere motorer, og dels har fået varslet store huslejestigninger, der ikke er økonomi til, af de nye ejere. Man får håbe, at der findes en løsning på problemerne, så arbejdet med Æ Motorrum kan fortsættes til glæde for de frivillige motornørder og alle os andre.

Efter godt en times hygge, snak og lytten til de dunkende lyde fra de gamle motorer og ikke at forglemme lugten fra udstødningen, blev der takket af, og vi kørte op i ”Den Gamle By” til Naturrum Thyborøn, hvor vi i læ af dæmningerne indtog vor medbragte kaffe, inden vi kørte hver til sit efter en hyggelig klubtur.

Bjarne Simonsen