Besøg hos Demens Daghjemmet i Struer d. 7. juni

Besøg hos Demens Daghjemmet i Struer d. 7. juni

Torsdag d. 7. juni. Lærkehuset, Struer. Det er nu tredje gang vi besøger Lærkehuset, og det var igen en hyggelig dag sammen med brugerne af huset. Aldrig har kørelysten været større, alle otte biler var ude at køre og de fleste flere gange. Her var det Ford A’erne der havde mest travlt, men også de røde biler gjorde lykke. Efter køreturene var der pølser og øl – vand, samt vin til klubben.

Knud Larsen.

 

Leave A Reply