Besøg hos Demens Daghjem Struer.

Besøg hos Demens Daghjem Struer.

Struer Demens Daghjem d. 8. juni.

Lederen af Struer Demens Dagcenter havde inviteret klubben til at komme med nogle biler, da hun mente, at det ville blive en god oplevelse for brugerne.

Vi var nogle biler, der fulgtes ad fra Lemvig, og på Struer havn samlede vi lidt flere op. Inden vi nåede Dagcenteret, var vi omkring Struer Plejehjem, så beboerne her også kunne se vore biler og få en lille snak.

På Dagcenteret kørte vi en tur med de brugere, der havde lyst til det, og det var ikke så få. Til frokost blev der serveret pølser til alle, både brugere og chauffører. En rigtig god dag for alle.

Knud.