Afslutning på Cafe Tante

Afslutning på Cafe Tante

Torsdag d. 8. oktober. 

Så er køresæsonen ovre, og bilerne kan ”puttes” i vinterhi.

Som sædvanligt afsluttede vi sommeren med spisning og gennemgang af årets aktiviteter. Når vi tæller på kalenderen har der været ca. 30 arrangementer. Dertil kommer de arrangementer, der er inviteret til på Facebook. Der var mødt 47 op til aftenens arrangement.

Svend fortalte, at der vil blive arrangeret en tur til Strøjersamlingen på Fyn d. 7. november, og at Havnehuset er lejet d. 10. december til julekomsammen og d. 25. februar 2016, hvor programmet endnu ikke er fastlagt.

Knud Larsen.